Stroje TK-HC

Upozornění : V současné době pozastavena výroba!

Soubor hlavních cviků na multiposilovacím stroji TK-HC COMPACT ®


Posilovací stroj

Benč press
(paže - prsa)

Benč press
(paže - prsa)

Pec deck
(prsa)

Pec deck
(prsa)

Stahování kladky jednořuč.
(pletenec pažní + biceps)

Předpažování
(deltové svaly)

Upažování
(deltové svaly)

Biceps jednoruč.

Biceps obouruč.

Triceps vsedě

Triceps ve stoji

Triceps jednoruč.

Trapézový tah
(trapéz, deltové svaly)

Trapézový tah
(trapéz, deltové svaly)

Veslování vsedě
(zádové svaly, paže)

Přítahy horní kladky
(zádové svaly, paže)

Stahování horní kladky
(zádové svaly, paže)

Přítahy spodní kladky
obouřuč., jednoruč.
(zádové svaly, paže)

Přítahy spodní kladky
obouřuč., jednoruč.
(zádové svaly, paže)
Rozměry
Hmotnost: 130 kg
d: 1 500 mm
š: 600/1 200 mm
v: 2 100 mm

Přítahy spodní kladky vsedě
(zádové svaly, paže)

Zkracovačky
(břicho)

Lýtkové výpony se spodní
kladkou

Stahování horní kladky
(zádové svaly, paže)

Předkopávání
(stehenní svaly)

Zakopávání ve stoji
(dvouhlavý sval stehenní)

Unožování
(stehenní svaly vnější)

Přinožování
(stehenní svaly vnitřní)

Zanožování
(hýžďové svaly)

Přednožování
(stehenní svaly)