Cetelem

Nabídka úvěrů

Klasický úvěr – standard (184)

Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (5 až 36 měsíců).

 • výše úvěru: 3 000 – 80 000 Kč
 • přímá platba: od 0 % z ceny zboží/služby
 • délka splácení: 5 – 36 měsíců

Příklad:

 • cena zboží/služby:10 000 Kč
 • přímá platba: 0 Kč
 • výše úvěru: 10 000 Kč
 • počet měsíčních splátek: 24
 • měsíční splátka:528 Kč
 • celkem zaplatíte:12 672 Kč
 • roční úroková sazba:23,86 %
 • RPSN:26,65
 • Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

Desetina (104)

Ihned zaplatíte pouze 10 % z ceny zboží/služby a poté splácíte 10 měsíčních splátek ve výši 10 % z ceny zboží/služby.

 • výše úvěru: 3 000 – 80 000 Kč
 • přímá platba: 10 % z ceny zboží/služby
 • délka splácení: 10 měsíců
 • měsíční splátka 10 % z ceny zboží/služby

Příklad:

 • cena zboží/služby:10 000 Kč
 • přímá platba: 1 000 Kč
 • výše úvěru: 9 000 Kč
 • počet měsíčních splátek: 10
 • měsíční splátka:1 000 Kč
 • celkem zaplatíte:10 000 Kč
 • roční úroková sazba:23,56 %
 • RPSN:26,27
 • Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

1% měsíčně (201)

Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (5 až 36 měsíců), navýšení je pouze 1 % měsíčně.

 • výše úvěru:3 000 – 80 000 Kč
 • přímá platba:od 0 % z ceny zboží/služby
 • délka splácení:5 – 25 měsíců

Příklad:

 • cena zboží/služby:10 000 Kč
 • přímá platba: 1 000 Kč
 • výše úvěru: 9 000 Kč
 • počet měsíčních splátek: 10
 • měsíční splátka:990 Kč
 • celkem zaplatíte:9 900 Kč
 • roční úroková sazba:21,26 %
 • RPSN:23,46
 • Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

22ka (180)

Ihned zaplatíte pouze 10 % z ceny zboží/služby a poté splácíte 22 měsíčních splátek ve výši 5 % z ceny zboží/služby.

 • výše úvěru: 3 000 – 80 000 Kč
 • přímá platba: 10 % z ceny zboží/služby
 • délka splácení:22 měsíců
 • měsíční splátka: 5 % z ceny zboží/služby

Příklad:

 • cena zboží/služby:10 000 Kč
 • přímá platba: 1 000 Kč
 • výše úvěru: 9 000 Kč
 • počet měsíčních splátek: 22
 • měsíční splátka:500 Kč
 • celkem zaplatíte:11 000 Kč
 • roční úroková sazba:21,82 %
 • RPSN:24,14
 • Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.

Co přiložíte k žádosti o úvěr

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)

 1. Kopii občanského průkazu (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba);
 2. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80 000 Kč

 1. Kopii občanského průkazu (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba);
 2. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
 4. Doklad pro ověření adresy bydliště (doložte pouze tehdy, pokud uvádíte jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o Vašem bankovním účtu):
  • Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  • (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 5. Doklad pro ověření příjmu:
  • Osoba výdělečně činná: Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  • Důchodce: Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu; (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

Co přiložíte k žádosti o úvěr, jste-li občan EU

Pro úvěr do 20 000 Kč (včetně)

 1. Kopii průkazu o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství s uvedením, od kdy je povolení k pobytu platné a jde-li o pobyt přechodný nebo trvalý;
 2. Kopii dokladu totožnosti (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, a zřetelná Vaše podoba);
 3. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 4. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 20 000 Kč

 1. Kopii průkazu o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství s uvedením, od kdy je povolení k pobytu platné a jde-li o pobyt přechodný nebo trvalý;
 2. Kopii dokladu totožnosti (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, a zřetelná Vaše podoba);
 3. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 4. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
 5. Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládáte pouze tehdy, pokud uvádíte jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o Vašem bankovním účtu): Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí; (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 6. Doklad pro ověření příjmu:
  • Osoba výdělečně činná: Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  • Důchodce: Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu; (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).